อยากทราบความเคลื่อนไหวของโรงงานน้ำตาลในช่วงปี 46
อยากทราบความเคลื่อนไหวทางด้านการดำเนินงานต่างๆ ของโรงงานน้ำตาลเพื่อนำไปทำวิจัยค่ะ IP:
 
     From:chompoo DateTime: 19/11/2546 Email:chompoo75@yahoo.com

ไม่เข้าใจคำถามครับ แต่ขอทำความเข้าใจว่า เนื่องเพราะบทบาทของโรงงานน้ำตาลส่วนหนึ่งจะเป็นไปตามระเบียบที่จะต้องปฏิบัติตาม พ..ร.บ.อ้อยและน้ำตาลทราย ซึ่งจะมีประกาศให้ทราบเป็นระยะๆ เกี่ยวกับปริมาณอ้อยจัดสรรที่จะทำการหีบ และปริมาณน้ำตาลทรายประเภท/โควต้าต่าง ๆที่จะทำการผลิต อีกด้านหนึ่งจะเป็นการทำธุรกรรมกับเกษตรกรที่เป็นคู่สัญญา หากจะทราบความเคลื่อนไหวกรณีนี้ต้องติดต่อกับโรงงานโดยตรงครับ IP:
 
     ความคิดเห็นที่ : 1 From:sugarscience DateTime: 25/11/2546 Email:

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็น
   
จากคุณ* :
อีเมล์ :
ข้อความ* :
รูป* :