สอน. จัดศึกษาดูงานและสัมมนาการปรับปรุงพันธุ์อ้อย
ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2553 ที่ผ่านมา สอน. ได้จัดให้มีการศึกษาดูงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และร่วมการประชุมสัมมนาเรื่องการปรับปรุงพันธุ์อ้อย โดยวันที่ 31/5/2553 ศึกษาดูงานที่บริษัทพูแรค ซึ่งเป็นบริษัทผลิตกรดแลคติกจากน้ำตาลทราย IP: 172.27.5.11
 
     From:น้องส้มจุก DateTime: 07/06/2553 Email:thawath78@gmail.com

นายอภิจิณ โชติกเสถียร มอบของที่ระลึก และขอบคุณบริษัทพูแรค ที่ให้การอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ สอน. ศึกษาดูงาน เพื่อให้เกิดแนวคิดและต่อยอดความรู้ โดยบริษัทพูแรค เป็นบริษัทที่นำน้ำตาลทรายมาผ่านกระบวนการหมักโดยจุลินทรีย์ที่ได้รับการคัดเลือก เพื่อการผลิตกรดแลคติก รวมทั้งการพัฒนาต่อยอดเป็นแลคไทด์ เพื่อการผลิตเป็นไบโอพลาสติก ณ จ.ระยอง IP: 172.27.5.11
 
     ความคิดเห็นที่ : 1 From:น้องส้มจุก DateTime: 07/06/2553 Email:ไม่ระบุ

วันที่ 1 มิ.ย. 2553 ณ แมกไม้รีสอร์ท ต.เพ อ.เมือง จ.ระยอง ได้รับเกียรติจาก รอน. พงษ์เทพ จารุอำพรพรรณ เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเรื่องพันธุ์อ้อยของสอน. พร้อมทั้งให้โอวาทแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

โดยเป็นที่ทราบกันดีว่า จุดเด่นอย่างหนึ่งของ สอน. คือการพัฒนาพันธุ์อ้อยอย่างต่อเนื่อง มีความโดดเด่น และเป็นอ้อยตระกูล "เค" ซึ่งอยู่ในพื้นที่ปลูกอ้อยทั้งประเทศไม่น้อยกว่า 80%

IP: 172.27.5.11
 
     ความคิดเห็นที่ : 2 From:น้องส้มจุก DateTime: 07/06/2553 Email:ไม่ระบุ

ในการนี้ นักวิจัย และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการวิจัย ร่วมนำเสนอผลการทดสอบวิจัยอ้อยของสำนักงาน โดยมุ่งเน้นที่ การดำเนินการทดสอบวิจัยอ้อยชุด 99, 2000 และ 2001 เป็นเบื้องต้น IP: 172.27.5.11
 
     ความคิดเห็นที่ : 3 From:น้องส้มจุก DateTime: 07/06/2553 Email:ไม่ระบุ

ภาพก่อนหน้านี้ ผอ.ทิพาวดี  ตินนังวัฒนะ ผอ.ศอภ.3 ผู้ดำเนินการทดสอบวิจัยและเปรียบเทียบพันธุ์อ้อยในพื้นที่ภาคตะวันออก

ภาพนี้ นายรณยุทธ์ สัตยานิคม หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมด้านอ้อย ศอภ.1 ผู้ดำเนินการทดสอบวิจัยและเปรียบเทียบพันธุ์อ้อยในพื้นที่ภาคกลาง

IP: 172.27.5.11
 
     ความคิดเห็นที่ : 4 From:น้องส้มจุก DateTime: 07/06/2553 Email:ไม่ระบุ

นายจิรวัฒน์ เทอดพิทักษ์พงษ์ หัวหน้าสถานีทดลองและขยายพันธุ์อ้อยพิจิตร ผู้อำเนินการทดสอบวิจัย และเปรียบเทียบพันธุ์อ้อยในพื้นที่ภาคเหนือ IP: 172.27.5.11
 
     ความคิดเห็นที่ : 5 From:น้องส้มจุก DateTime: 07/06/2553 Email:ไม่ระบุ

นายสำเริง พิบูลย์เศรษฐ์ หัวหน้าสถานีทดลองและขยายพันธุ์อ้อยอ่างทอง ผู้ดำเนินการวิจัยและทดสอบเปรียบเทียบพันธุ์อ้อยในพื้นที่ภาคกลาง IP: 172.27.5.11
 
     ความคิดเห็นที่ : 6 From:น้องส้มจุก DateTime: 07/06/2553 Email:ไม่ระบุ

นายสมหวัง ก้อนกงไกว หัวหน้าสถานีทดลองและขยายพันธุ์อ้อยนครราชสีมา ผู้ดำเนินการวิจัย และทดสอบเปรียบเทียบพันธุ์อ้อยในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

IP: 172.27.5.11
 
     ความคิดเห็นที่ : 7 From:น้องส้มจุก DateTime: 07/06/2553 Email:ไม่ระบุ

นายยรรยงค์ กุลนอก หัวหน้าสถานีทดลองและขยายพันธุ์อ้อยชัยภูมิ ผู้ดำเนินการทดสอบวิจัยและเปรียบเทียบพันธุ์อ้อยในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนกลาง

IP: 172.27.5.11
 
     ความคิดเห็นที่ : 8 From:น้องส้มจุก DateTime: 07/06/2553 Email:ไม่ระบุ

นอกจากนี้ ยังมีการนำเสนอ แนวโน้มการพัฒนาพันธุ์อ้อย และแนวทางในอนาคตของการพัฒนาพันธุ์อ้อยในต่างประเทศ และเปรียบเทียบการดำเนินการกับภายในประเทศ เพื่อสร้างการกระตุ้นและแรงบันดาลใจให้แก่เจ้าหน้าที่ เพื่อพัฒนาสิ่งที่ดีขึ้นยิ่งไป IP: 172.27.5.11
 
     ความคิดเห็นที่ : 9 From:น้องส้มจุก DateTime: 07/06/2553 Email:ไม่ระบุ

พร้อมกันนี้ ได้มีการนำหารือ และระดมความคิดเห็นในเรื่องการกำหนดพันธุ์อ้อยส่งเสริม และแนวทางการดำเนินการและพัฒนาวิจัยอ้อยในอนาคตของสำนักงาน โดยนายรณยุทธ์ และนายจิรวัฒน์ IP: 172.27.5.11
 
     ความคิดเห็นที่ : 10 From:น้องส้มจุก DateTime: 07/06/2553 Email:ไม่ระบุ

น้องส้มจุก และมีการถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก IP: 172.27.5.11
 
     ความคิดเห็นที่ : 11 From:น้องส้มจุก DateTime: 07/06/2553 Email:ไม่ระบุ

และวันที่ 2/6/2553 มีการศึกษาดูงานวิสาหกิจชุมชน การผลิตน้ำหอมจากไม้กฤษณา ต.สำนักทอง อ.เมือง ณ จ.ระยอง โดยมุ่งเน้นที่มีการปลูกไม้กฤษณา และไม่มีการตัดไม้กฤษณามาจากป่า โดยมีสูตรการกระตุ้นให้เนื้อไม้เร่งสร้างสารหอม และมีกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ สร้างรายได้ให้แก่สมาชิกในกลุ่มได้เป็นอย่างมาก IP: 172.27.5.11
 
     ความคิดเห็นที่ : 12 From:น้องส้มจุก DateTime: 07/06/2553 Email:ไม่ระบุ

น้ำหอมจากไม้กฤษณามีตลาดส่งออกหลักแถบตะวันออกกลาง กิโลกรัมละกว่า 6 แสนบาท IP: 172.27.5.11
 
     ความคิดเห็นที่ : 13 From:น้องส้มจุก DateTime: 07/06/2553 Email:ไม่ระบุ

เป็นการเพิ่มคุุณภาพชีวิตให้แก่สมาชิกของวิสาหกิจชุมชน และเร่งกระตุ้นให้มีการปลูกต้นไม้มากยิ่งขึ้น IP: 172.27.5.11
 
     ความคิดเห็นที่ : 14 From:น้องส้มจุก DateTime: 07/06/2553 Email:ไม่ระบุ

ถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก และสร้างแนวคิดที่ดีให้แก่คณะศึกษาดูงาน IP: 172.27.5.11
 
     ความคิดเห็นที่ : 15 From:น้องส้มจุก DateTime: 07/06/2553 Email:ไม่ระบุ

มีสุข ไม้กฤษณา และน้ำมันกฤษณา ต.กะเฉด อ.เมือง จ.ระยอง www.hommesuk.com IP: 172.27.5.11
 
     ความคิดเห็นที่ : 16 From:น้องส้มจุุก DateTime: 07/06/2553 Email:ไม่ระบุ

มีความสุขกันจัง  ไม่สนใจชาวไร่เลย IP: 115.67.0.55
 
     ความคิดเห็นที่ : 17 From:โขทัย DateTime: 07/06/2553 Email:ไม่ระบุ

ท่านโขทัย

ท่านพูดอย่างนั้นไม่ถูก พันธุ์อ้อยที่ สอน. พยายามปรับปรุงและคัดเลือกขึ้นมา ถ้าไม่ใช่ชาวไร่อ้อย แล้วเพื่อใคร แล้วการที่ สอน. จัดให้มีการสัมมนาเรื่องพันธุ์อ้อยขึ้นมา ก็เพื่อจะได้หาแนวทางในการพัฒนาพันธุ์อ้อยให้ดียิ่งขึ้นไปอีก ซึ่งนั่นถ้าไม่ใช่เพื่อชาวไร่อ้อย แล้วเพื่อใคร

IP: 172.27.5.11
 
     ความคิดเห็นที่ : 18 From:น้องส้มจุก DateTime: 07/06/2553 Email:ไม่ระบุ

พันธุ์ที่ทนแล้งมากกว่า ขอนแก่น 3 มีมั้ยครับ IP: 118.172.218.124
 
     ความคิดเห็นที่ : 19 From:ชาวไล่อ้อย DateTime: 07/06/2553 Email:ไม่ระบุ

ท่านชาวไล่อ้อย

มีหลายพันธุ์ครับที่คาดว่าสามารถเติบโตได้ดีในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  รวมทั้งสามารถให้ผลผลิตในอ้อยปลูกในระดับที่น่าพึงพอใจ พร้อมทั้งสามารถให้ผลผลิตในอ้อยตอที่ยอมรับได้ ยกตัวอย่างเช่น พันธุ์ซีเค99-26 ซึ่งอยู่ระหว่างการทดสอบในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ อุดรธานี และชัยภูมิ

ถ้าท่านสนใจ ประสานงานไปที่ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 4 (042-398544) ติดต่อหัวหน้าไผ่ ได้ครับ

รวมท้ังอ้อยพันธุ์อื่น ๆ ที่อยู่ระหว่างการดำเนินการทดสอบเปรียบเทียบของสำนักงานทั้งหมด การทนแล้ง เป็นปัจจัยหนึ่งที่ชาวเราใช้เป็นปัจจัยในการคัดเลือกครับ

IP: 172.27.5.11
 
     ความคิดเห็นที่ : 20 From:น้องส้มจุก DateTime: 07/06/2553 Email:ไม่ระบุ

น้องส้มจุก

ผมสนใจมาก รบกวนส่งรูปถ่าย ซีเค 99-26 มาให้ดูหน่อยครับ  (ปลูกอ้อยอยู่โคราช)

IP: 110.49.27.145
 
     ความคิดเห็นที่ : 21 From:อุดมการณ์ DateTime: 08/06/2553 Email:an-kawnate@hotmail.com

ท่านอุดมการณ์

ยินดีที่ท่านสนใจครับ เพื่อความสะดวกของท่าน โปรดติดต่อไปที่ นายสมหวัง ก้อนกงไกว หัวหน้าสถานีทดลองและขยายพันธุ์อ้อยนครราชสีมา 089-5857834 โดยอาจไม่ไกลจากท่านมาก จะได้มีโอกาสเข้าไปดูที่แปลงทดสอบได้โดยตรง นั่นดีกว่ามากมายครับ

IP: 10.1.1.224
 
     ความคิดเห็นที่ : 22 From:น้องส้มจุก DateTime: 08/06/2553 Email:ไม่ระบุ

 ขอบคุฌชาวไร่ราชบุรี-กาญ ทื่ผมไม่ต้องใช้(เก้า-เก่า) คุณน้องส้มจุกพันธ์อ้อยอู่ทอง 80 หาได้ที่ใหน ศูนยอ้อยอู่ทองมีหรือปล่าวขอข้อมูลด้วยครับ. IP: 58.9.71.245
 
     ความคิดเห็นที่ : 23 From:ชาวไร่ราชบุรี DateTime: 09/06/2553 Email:ไม่ระบุ

ท่านชาวไร่ราชบุรี

พันธุ์อ้อย "อู่ทอง 80" ยอมรับจริง ๆ ครับ ผมไม่คุ้นเท่าไหร่ ผมว่าท่านลองประสานงานไปที่ "ศูนย์วิจัยพืชไร่อู่ทอง" เป็นไปได้ว่าอาจมีครับ

IP: 172.27.5.13
 
     ความคิดเห็นที่ : 24 From:น้องส้มจุก DateTime: 09/06/2553 Email:ไม่ระบุ

99-26

ต้องไปเอามาลองซะแล้ว

IP: 203.170.154.50
 
     ความคิดเห็นที่ : 25 From:เราจะสู้เพื่อชาวอ้อย DateTime: 10/06/2553 Email:ไม่ระบุ

ขอบคุณแทนชาวไร่อ้อย ที่ช่วยตอบคำถามปัญหาการทำไร่อ้อย ปัญหามีมากมายหากต้องการข้อมูลเกี่ยวกับพันธุ์อ้อยในเขต จ.อ่างทอง จ.สิงห์บุรี จ.ลพบุรีและจ.สระบุรี ยินดีให้ความช่วยเหลือครับ

25 กันยายน 2553

IP: 172.16.0.1
 
     ความคิดเห็นที่ : 26 From:สำเริง พิบูลย์เศรษฐ์ DateTime: 25/09/2553 Email:reong9@thaimail.com

พันอ้อยยักษ์ จะซื้อได้ที่ไหนคะ สนใจปลูกมาก

IP: 172.16.0.1
 
     ความคิดเห็นที่ : 27 From:phia DateTime: 19/02/2554 Email:sophia_s_ph@hotmail.com

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็น
   
จากคุณ* :
อีเมล์ :
ข้อความ* :
รูป* :