การประชุมวิชาการอ้อยและน้ำตาลทรายแห่งชาติ ครั้งที่ 6

(6th TSSCT Congress)

ระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม 2549

ณ โรงแรมเบเวอร์ลี่ ฮิลล์ ปาร์ค จังหวัดนครสวรรค์


 2.  อ้อยพันธุ์ สอน.12 (LK 92-11)

โดย นายจิรวัฒน์ เทอดพิทักษ์พงษ์ (นักวิทยาศาสตร์ 7ว. ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย เขต 2 (ภาคเหนือ))

          อ้อยพันธุ์ สอน.12 หรือ LK92-11 (K84-200 x อีเหี่ยวแดง) เป็นพันธุ์อ้อยที่เกิดจากการคัดเลือกหาพันธุ์อ้อยที่สามารถปรับตัวได้ดีในสภาพการปลูกและสภาพต่าง ๆ ของเขตภาคเหนือ โดยมีการผสมที่กาญจนบุรี แต่มีการนำมาศึกษาและคัดเลือกพันธุ์ที่ลำปาง โดยเริ่มดำเนินการในช่วงปี 2536 เป็นต้นมา จนกระทั่งปี 2546 ซึ่งได้ผลจากการทดสอบในแปลงเกษตรกรในชุดดินที่แตกต่างกัน โดยเปรียบเทียบกับ K84-200 และอู่ทอง 1 พบว่าสอน.12 นั้นให้ผลผลิตสูงกว่าพันธุ์เปรียบเทียบ 19-34% และให้ผลผลิตน้ำตาลเฉลี่ยตันซี.ซี.เอสต่อไร่ สูงกว่าพันธุ์เปรียบเทียบ 24-55% และมีความต้านทานต่อโรคเหี่ยวเน่าแดง โรคแส้ดำ โรคกอตะไคร้ โรคกลิ่นสับปะรด แต่อ่อนแอต่อโรคใบขาว รวมทั้งมีความต้านทานต่อหนอนเจาะยอด หนอนเจาะลำต้น และแมลงหวี่ขาว โดยมีอายุการเก็บเกี่ยวอยู่ที่ประมาณ 13 เดือน โดยได้รับการประกาศโดยสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายให้ชื่อว่าพันธุ์ สอน.12 ในปี 2548 และมีการส่งเสริมให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยปลูกเป็นการค้า

 

 

 

ภาพ (ซ้าย) แสดงลักษณะทรงกอของอ้อย สอน.12 (ขวา) แสดงลักษณะลำที่มีขนาดปานกลาง มีไขมาก ลักษณะปล้องปลายใหญ่ และจัดเรียงปล้องแบบซิกแซก

 

 

 

 

ภาพ (ซ้าย) ลักษณะหูใบ คอใบเป็นสีน้ำตาลปนแดง (ขวา) ลิ้นใบเป็นลักษณะแถบตรง ด้านบนโค้งสูงขึ้น

 

 

 

ภาพ (ซ้าย) ตาอ้อยนูน เห็นปุ่มตาชัดเจน วงเจริญมีขนาดปานกลาง โค้งเหนือตา

(ขวา) คุณจิรวัฒน์ เทอดพิทักษ์พงษ์ ผู้คัดเลือกพันธุ์อ้อยและนำเสนอ