เพลี้ยอ่อนอ้อย

 

 

ชื่อภาษาอังกฤษ   Sugarcane aphid

ชื่อวิทยาศาสตร์   Melanaphis sacchari (Zehntner)  and Rhopalosiphum sp., Longgiunguis sp.

ชื่อวงศ์และอันดับ        Aphididae, Homoptera

รูปร่างลักษณะและชีวประวัติ    เพลี้ยอ่อนอ้อย เป็นแมลงขนาดเล็ก ตัวยาวราว 2-2.3 มม.  มีสีเหลืองอ่อน หรือสีครีม เกาะอยู่เป็นกลุ่มอาจมีจำนวนมากจนนับไม่ถ้วน  มีรูปร่างตัวกลมเป็นถุงโป่งทางตอนท้อง  เรียวลงเล็กน้อยทางด้านหัว มีทั้งพวกมีปีกและไม่มีปีก ไม่มีตัวผู้ สามารถออกลูกเป็นตัวๆ ได้โดยไม่ต้องมีการผสมพันธุ์ และไม่มีการออกไข่

พืชอาหารและลักษณะการทำลาย  เพลี้ยอ่อนอ้อยสีเหลือง ดูดน้ำเลี้ยงจากใบอ้อยและพืชตระกูลหญ้าอื่นๆ เช่น ข้าวโพด ข้าวฟ่าง เป็นต้น ความเสียหายจากแมลงชนิดนี้มีไม่มากนักแม้จะพบว่ามีเพลี้ยอ่อนอยู่มากมาย

ศัตรูตามธรรมชาติและแนวทางการป้องกันและกำจัด

                   1.แมลงตัวห้ำของเพลี้ยอ่อน ได้แก่  ด้วงเต่าลาย  ซีโลฟอร่า  อินอีคัวลิ Coelophora inaequalis F.   ซีโลฟอร่า พิวพิลลาต้า  Coelophora pupillata Schwartz   สคิมนัส โนเตสเซนส์   Scymnus notescens (Blackb.)  และ สคิมโนเดส ลิวิดิแกสเตอร์  Scymnodes lividigaster (Mulsant)  หนอนแมลงวันดอกไม้  syrphid fly แมลงช้างปีกใสในสกุล ไครโซป้า Chrysopa sp.  และแมลงช้างสีน้ำตาล  ยูไมโครมัส นาวิกาทอรั่ม  Eumicromus navigatorum (Brauer)

                   2.แมลงตัวเบียนเพลี้ยอ่อนได้แก่  แตนเบียนในสกุล อะฟิลินัส  Aphelinus sp.

                   3.หากจำเป็นจะต้องใช้ย่าฆ่าแมลงควรเป็นพวกออกฤทธิ์เร็ว เช่น มาลาไธออน, ไดเมโทเอท, ไดอาซินอน, และพาราไธออน  เป็นต้น  และควรพ่นเฉพาะจุด หรือบริเวณที่มีเพลี้ยอ่อนหนาแน่นมากจริงๆ เท่านั้น เพื่อเป็นการอนุรักษ์แมลงที่ช่วยควบคุมศัตรูอ้อยที่มีอยู่แล้วด้วย

                   เพลี้ยอ่อนอ้อยชนิดอื่นๆ ได้แก่ เพลี้ยอ่อนหญ้า  Hysteroneura setariae Thomas   เพลี้ยอ่อนสำลี Ceratovacuna lanigera Zehntner

เอกสารอ้างอิง

                   โกศล เจริญสม. 2525. แมลงอ้อย. ภาควชากีฏวิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน, กรุงเทพมหานคร. 108 หน้า.