อุปกรณ์ติดตั้งระบบน้ำหยด
 
 
 
 
 

ระบบสายน้ำหยด

 

สายน้ำหยด จำนวน 6,000 เมตร  (ระยะระหว่างรูน้ำหยด 0.3 เมตร)


กรองขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 ตัว


ข้อต่อสายพีวีซีกับสายน้ำหยด จำนวน 70 ตัว


แหวนยาง จำนวน 70 ตัว


ข้อต่อระหว่างสายน้ำหยด
จำนวน 20 ตัว

ดอกสว่าน จำนวน 1 ตัว

ตัวจ่ายปุ๋ยและกรองจ่ายปุ๋ย จำนวน 1 ชุด

page 1 < back  next > page 3