คู่มือการติดตั้ง ระบบน้ำหยดบนดินขนาด 5 ไร่
 

 

 

ข้อมูลโดย

สถาพร  สิงห์ธวัช  ผู้จัดการฝ่ายพืชพลังงาน
บริษัท เนต้าฟิม (ประเทศไทย) จำกัด

ปราการ  ทองรักษ์  นายช่างเทคนิค 6
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายเขต 4

 

ความจำเป็นในการติดตั้งระบบน้ำหยด

 

 • เพิ่มเปอร์เซ็นต์ความงอกและการแตกกอ

 • เพิ่มพื้นที่การให้น้ำในกรณีที่มีปริมาณน้ำน้อย

 • ทำให้ปลูกอ้อยได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการ

 • เพิ่มผลผลิตและคุณภาพ

ข้อดีของระบบน้ำหยดบนดิน

 • ให้น้ำได้ครั้งละหลาย ๆ ไร่

 • ใช้น้ำน้อยกว่าแบบราดร่อง

 • เฉลี่ย 20-25 ลบ.ม./ไร่/ครั้ง

 • สามารถย้ายไปให้น้ำในแปลงอื่น ๆ

 • ครอบคลุมพื้นที่ ประมาณ 35–40 ไร่ต่อชุด

 • ให้น้ำและปุ๋ยได้ตามความต้องการของอ้อย

 • ลดค่าใช้จ่ายในการให้น้ำและการกำจัดวัชพืช

 • สะดวกในการจัดการและบำรุงรักษา

 • เพิ่มอายุการไว้ตอ

 

 

 
         

แหล่งน้ำของระบบน้ำหยดบนดิน

- บ่อบาดาล

- สระเก็บกักน้ำ
- ใช้รถบรรทุกน้ำจากแหล่งน้ำมาใช้สำหรับระบบน้ำหยด
- การใช้ผ้าใบบุภายในกระบะรถเพื่อใช้เก็บกักน้ำ

next > page 2