ข่าวกิจกรรม/ภาพข่าว  
 
สอน. จัดโครงการสัมมนา เรื่อง การสร้างวัฒนธรรมและวินัยในการทำงาน ให้กับเจ้าหน้าที่ สอน.
 

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2551 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท
จังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.)จัดโครงการสัมมนาเรื่อง
การสร้างวัฒนธรรมและวินัยในการทำงาน ให้กับเจ้าหน้าที่ สอน.
โดยได้รับเกียรติจาก
นางรัตนาภรณ์  จึงสงวนสิทธิ์  เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาดังกล่าว  สำหรับการจัดโครงการสัมมนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ สอน. ได้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของวัฒนธรรมองค์กร  และรู้จักการสร้างวัฒนธรรมที่ดีภายในองค์กร  การมีวินัยในการทำงาน  ตลอดจนการสร้างจิตสำนึกที่ดีต่อองค์กร และเพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่ปฎิบัติงานใน สอน.มีความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
 
 

ในช่วงเช้าจัด ให้มีการบรรยายเรื่อง วัฒนธรรมองค์กร และค่านิยมองค์กร บรรยายโดยผู้บริหาร สอน. นำทีมโดยนางสุทธินีย์  พู่ผกา  รองเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย และการบรรยายพิเศษเรื่อง วัฒนธรรมองค์กรและวินัยในการทำงาน โดยนายอดุล  จันทรศักดิ์  ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองกลาง เป็นวิทยากรบรรยาย  ส่วนในช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมกีฬาสี สอน. ร่วมใจ สมานสามัคคี 

 

 


ภาพกิจกรรม
นางรัตนาภรณ์  จึงสงวนสิทธิ์  เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการสัมมนาเรื่อง
การสร้างวัฒนธรรมและวินัยในการทำงาน   
ณ โรงแรมเฟลิกซ์  ริเวอร์แคว รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี
 
 

  

  


ภาพกิจกรรม
นางสุทธินีย์  พู่ผกา  รองเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
และผู้บริหาร สอน. ร่วมกันบรรยายในหัวข้อเรื่อง ยุทธศาสตร์ สอน. วัฒนธรรมองค์กร
และค่านิยมองค์กร ให้แก่เจ้าหน้าที่ สอน.โดยมีบรรยากาศที่สนุกสนานเป็นกันเอง

  

  

  


ภาพกิจกรรม
  นายอดุล  จันทรศักดิ์  ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองกลาง เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง วัฒนธรรมองค์กรและวินัยในการทำงาน ให้กับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สอน. ซึ่งทุกคนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า สนุกมากๆ แถมยังได้รับความรู้เกี่ยวกับการสร้างวินัยในองค์กรอย่างครบครัน

  

  

 

ภาพกิจกรรม นางรัตนาภรณ์  จึงสงวนสิทธิ์  เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
กล่าวเปิด กิจกรรมกีฬาสีและตัดริปบิ้น เปิดการแข่งขันกีฬาสี สอน.ประจำปี 2551 โดยมีผู้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสี  สอน. เป็นจำนวนมาก
          ภาพกิจกรรมกีฬาสีเพิ่มเติม