โรงงานน้ำตาลพิษณุโลก  

  ที่ตั้ง
  สำนักงาน
ชื่อโรงงาน(ภาษาไทย) : โรงงานน้ำตาลพิษณุโลก
ชื่อโรงงาน(ภาษาอังกฤษ) : PKITSANULOK
ที่ตั้ง : 794 อาคารไทยรวมทุน
หมู่ : 0
ถนน : กรุงเกษม
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
อำเภอ : ป้อมปราบศัตรูพ่าย
ตำบล : วัดโสมนัส
รหัสไปรษณีย์ : 10100
โทรศัพท์ : 0 2282 2022
โทรสาร : 0 2281 2521
 
โรงงาน
ที่ตั้ง : 8/8
หมู่ : 8
ถนน : -
จังหวัด : พิษณุโลก
อำเภอ : บางกระทุ่ม
ตำบล : ไผ่ล้อม
รหัสไปรษณีย์ : 65110
โทรศัพท์ : 0 5529 6021-3
โทรสาร : 0 5529 6020
 
รายชื่อผู้บริหาร
รายชื่อผู้จัดการโรงงาน


  รายละเอียดสินค้า
  กำลังการผลิตที่ได้รับอนุญาต : 11,994 ตันอ้อย/วัน
  น้ำตาลทรายดิบโดยวิธี : ดิฟิเคชั่น
  น้ำตาลทรายขาวธรรมดาโดยวิธี : คาร์บอเนชั่น
  น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์โดยวิธี : คาร์บอเนชั่น
  ระยะทางจากกรุงเทพ ถึงโรงงาน : 317 กิโลเมตร


  ขนาดลูกหีบ จำนวนชุด จำนวนลูกกลิ้ง เพรสเชอร์ฟิดเดอร์ และไลน์ฟีดเดอร์
  โรงที่ 1  
  ขนาดลูกหีบ จำนวนชุด จำนวนลูกกลิ้ง : Ø 48 1/8 นิ้ว x 88 นิ้ว จำนวน 1 ชุด 3 ลูกกลิ้ง
: Ø 46 1/2 นิ้ว x 88 นิ้ว จำนวน 2 ชุด 6 ลูกกลิ้ง
: Ø 47 นิ้ว x 88 จำนวน 2 ชุด 6 ลูกกลิ้ง
  P.F. : จำนวน 5 ชุด 10 ลูกกลิ้ง
  L.F. : -