โรงงานน้ำตาลรวมผลอุตสาหกรรมนครสวรรค์  

  ที่ตั้ง
  สำนักงาน
ชื่อโรงงาน(ภาษาไทย) : โรงงานน้ำตาลรวมผลอุตสาหกรรมนครสวรรค์
ชื่อโรงงาน(ภาษาอังกฤษ) : RUAMPHOL NAKHONSAWAN
ที่ตั้ง : 24 อาคารเอกผล
หมู่ : 0
ถนน : วิภาวดีรังสิต
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
อำเภอ : ดินแดง
ตำบล : ดินแดง
รหัสไปรษณีย์ : 10400
โทรศัพท์ : 0 2692 0859-66
โทรสาร : 0 2246 9125
 
โรงงาน
ที่ตั้ง : 1
หมู่ : 7
ถนน : -
จังหวัด : นครสวรรค์
อำเภอ : เมืองนครสวรรค์
ตำบล : บ้านมะเกลือ
รหัสไปรษณีย์ : 60000
โทรศัพท์ : 0 5620 7225-6
โทรสาร : 0 5620 7229
 
รายชื่อผู้บริหาร
รายชื่อผู้จัดการโรงงาน


  รายละเอียดสินค้า
  กำลังการผลิตที่ได้รับอนุญาต : 8,800 ตันอ้อย/วัน
  น้ำตาลทรายดิบโดยวิธี : ดิฟิเคชั่น
  น้ำตาลทรายขาวธรรมดาโดยวิธี : คาร์บอเนชั่น
  น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์โดยวิธี : คาร์บอเนชั่น และเรซิน
  ระยะทางจากกรุงเทพ ถึงโรงงาน : 240 กิโลเมตร


  ขนาดลูกหีบ จำนวนชุด จำนวนลูกกลิ้ง เพรสเชอร์ฟิดเดอร์ และไลน์ฟีดเดอร์
  โรงที่ 1  
  ขนาดลูกหีบ จำนวนชุด จำนวนลูกกลิ้ง : Ø 42.25 นิ้ว x 86 นิ้ว จำนวน 5 ชุด 15 ลูกกลิ้ง
  P.F. : -
  L.F. : จำนวน 5 ชุด 10 ลูกกลิ้ง