ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ชื่อหลักสูตร สถานะ
ว่าง
 
 
 
 
xx xxxx cxxxxxxxxx xxx xxx
xxxx xxxxx
xxx xxxx
xx xxxx
xx xxxx
xx xxxx
 
   
   
 
 
 
 

               

 
   
 
 
  
น้ำตาลทรายดิบนิวยอร์ no.11

ที่มา :
ณ  วัน
ที่ 5 กรกฎาคม 2553

เดือน ราคาปิด +/-
.ค. 53 16.70 -
มี.ค. 54 17.10 -
.ค. 54 16.59 -
.ค. 54 16.25 -
ต.ค. 54 16.20 -
มี.ค. 55 16.22 -
.ค. 55 15.59 -
ก.ค. 55 15.23 -
หน่วย : เซ็นต์/ปอนด์  
 

น้ำตาลทรายขาวลอนดอน no.5

ที่มา :
ณ 
วันที่ 5 กรกฎาคม 2553

เดือน ราคาปิด +/-
.ค. 53 571.50 10.70
.ค. 53 502.40 10.60
.ค. 53 475.50 8.90
มี.ค. 54 475.50 5.90
.ค. 54 465.30 3.30
ส.ค. 54 458.70 3.20
.ค. 54 453.70 1.20
.ค. 54 458.70 2.70
หน่วย : เหรียญสหรัฐ/ตัน

อัตราแลกเปลี่ยน  2 กรกฎาคม 2553

  Bill Telex Selling
USD 32.1433 32.2413 32.5248
EUR 40.0955 40.2136 40.3201
JPY(100) 36.3558 36.4619 37.1517

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย

Poll
Since 12 nov 2007